JUNK BOND

JUNK BOND (podradné dlhopisy) – vysoko ziskové a vysoko rizikové dlhopisy s veľmi nízkym prípadne žiadnym ohodnotením.