KAPITÁLOVÝ RAST

KAPITÁLOVÝ RAST – je to investičný cieľ – vzostup tržnej hodnoty aktív.