KAPITÁLOVÝ ZISK/STRATA

KAPITÁLOVÝ ZISK/STRATA – rozdiel medzi pôvodnými nákladmi na aktíva a ich aktuálnu hodnotu.