KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE

« Back to Glossary Index

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE – forma podnikania viacerých FO alebo PO. Toto podnikanie združuje svoje peňažné prostriedky prostredníctvom investičnej spoločnosti alebo iného odborného správca. Tieto spravované peňažné prostriedky sú určené na rôzne účty alebo nákup cenných papierov.

« Back to Glossary Index