KOMODITY

« Back to Glossary Index

KOMODITY – suroviny alebo hotové produkty, s ktorými sa nakupuje na finančných trhoch (energie, kovy, poľnohospodárske produkty, zvieratá alebo mäso). Obchodovateľnosť rôznych produktov alebo surovín je vopred určená kvalitou, cenou aj množstvom. S komoditami sa obchoduje prostredníctvom futures (komoditné kontrakty)

« Back to Glossary Index