KOMPARATÍVNA ANALÝZA

KOMPARATÍVNA ANALÝZA – analýza, ktorá funguje na základe porovnávania konkurentov