KONSOLIDÁCIA AKCIÍ

« Back to Glossary Index

KONSOLIDÁCIA AKCIÍ – ide o zníženie počtu akcií, ktoré sú momentálne v obehu. To za tým účelom, aby sme mohli navýšiť ceny zvyšných akcií. Tým si zabezpečíme zachovanú hodnotu majetku.

« Back to Glossary Index