KONTRATRADING

KONTRATRADING – obchodovanie proti trhovému sentimentu.