KONZOCRCIUM

« Back to Glossary Index

KONZOCRCIUM – niekoľko právne a hospodársky samostatných podnikov pod vedením jedného (alebo viacerých) vedúcich. Združuje ich tzv. konzorciálna zmluva, ktorú upravuje účel, trvanie, majetkové vzťahy, rozdelenie úloh, podiely na zisku (stratách) a aj ručenie spoločníkov. Konzorcium končí väčšinou vtedy, keď je vopred určený cieľ dosiahnutí.

« Back to Glossary Index