KONZOCRCIUM

KONZOCRCIUM – niekoľko právne a hospodársky samostatných podnikov pod vedením jedného (alebo viacerých) vedúcich. Združuje ich tzv. konzorciálna zmluva, ktorú upravuje účel, trvanie, majetkové vzťahy, rozdelenie úloh, podiely na zisku (stratách) a aj ručenie spoločníkov. Konzorcium končí väčšinou vtedy, keď je vopred určený cieľ dosiahnutí.

Ohodnoť tento článok
[Spolu: 0 Hodnotenie: 0]
error: Content is protected !!