KÓTOVANÝ CENNÝ PAPIER

KÓTOVANÝ CENNÝ PAPIER – cenný papier, ktorý je obchodovateľný na organizovanej burze.