LEVERAGE TRADING

LEVERAGE TRADING – obchodovanie „na páku“. Situácia, kedy si hehdge fond k doterajším prostriedkom požičia oveľa viacej a tak dosahuje ďalšie zisky (prípadne straty).