LIBOR

LIBOR (The London Inter-Bank Offered Rate) – sadzba, od ktorej sa odvodzujú úroky pre súkromné aj verejné transakcie (hovoríme o miliardách dolárov). LIBOR denné vytvárala Britská banková asociácia a to na základe informácií od bánk. Veľké banky však počas finančnej krízy hlásili nižšie sadzby, než za aký boli schopné požičiavať, aby neohrozili svoje fungovanie. To robili so súhlasom vlád a centrálnych bánk. Sadzba LIBOR bola preto pracovníkmi bánk zneužívaná k manipulácii a preto agendu vďaka ktorej sadbzy mohli byť vytvárané prebrala NYSE Euronext.

Zdielaj to: