LOMBARDNÝ ÚVER

LOMBARDNÝ ÚVER – úver, ktorý poskytla banka za protihodnotu  zastavenia práv na majetok a cenné papiere.