LOT

LOT – kontrakty (loty), v ktorých je prevádzaný spotový trh. Veľkosť jedného lotu (teda nákupnej alebo predajnej hodnoty) je 100 000 jednotiek meny.