MAASTRICHTSKÉ KRITÉRIÁ

MAASTRICHTSKÉ KRITÉRIÁ – vopred určené kritériá, ktoré musia splniť tie krajiny, ktoré chcú prijať euro.