MAKROEKONÓMIA

MAKROEKONÓMIA – teória, ktorá skúma chovanie celkovej ekonomiky.