MARGIN CALL

MARGIN CALL (maržová výzva) – v prípade, ak veľkosť obchodného účtu z dôvodu poklesu hodnoty investícií (alebo z iného dôvodu) klesne pod vopred určenou požadovanou výšku zálohy (tzv. margin), môže maklér požiadať buď o vloženie dodatočných prostriedkov, alebo môže uzavrieť niektoré obchodné pozície. Ak investor na túto skutočnosť nereaguje, broker môže úplne uzavrieť už otvorené pozície a teda zníži veľkosť marginu na požadovanú úroveň.