MEDVEĎ

MEDVEĎ (bear) – osoba, ktorá predáva cenné papiere a po čase ich môže kúpiť späť za nižšie ceny, alebo očakáva pokles na trhu.