Inflácia Slovensko 2022

Inflácia Slovensko 2022 – Inflácia je momentálne najvyššia od roku 2000. V máji 2022 stúpla inflácia na 12,6 %. A stúpa už 15-ty mesiac za sebou. Najviac rástli ceny potravín, palív a energií. Ako to momentálne vyzerá s infláciou? Cena ktorých položiek stúpa najviac? 

Aké sú príčiny inflácie?

Pandémia Covid 19

  • Presun dopytu od služieb k tovarom
  • Prerušenie dodávateľských reťazcov
  • Lockdowny naprieč krajinami a karantény
  • Nedostatok materiálov (čipy) a zásob, súčiastky
  • Zvýšený dopyt a nízka ponuka

Vojna na Ukrajine

  • Zdraženie energií
  • Zdraženie cien prepravy
  • Nízke dodávky plynu
  • Tok utečencov

Inflácia Slovensko

Najviac postihla pohonné hmoty

Ceny pohonných hmôt sa medziročne zvýšili o 31,2 %. Napríklad za ambulantné služby sme si v apríli priplatili 7,1%. Náklady na osobnú starostlivosť za zvýšili o 8,7 %. Za stravovanie v reštauráciách a kaviarňach sme si priplatili o 11,7 %.

Mohli sme to pocítiť už aj v Bratislave, kde sa cena obedového menu v Starom meste pohybuje od 9,99-12,99 EUR. Od začiatku roku 2022 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 9,9 %. 

Cena potravín rastie

Zdražovaniu sa nevyhli ani ostatné položky. Ceny potravín sa medziročne zvýšili o 14,3 %. Konkrétne inflácia najviac ovplyvnila ceny olejov a tukov a to vo výške 29,8 %. Ceny zeleniny zdraželi o 26,2 % a ceny chleba a obilnín sa zvýšili o 16,4 %.

Čo sa týka ďalších položiek v kuchyni, o 13 % zdraželi vajcia, mlieko a syry. Ďalšia položka, ktorá doplatila na infláciu bolo mäso. Hodnota vzrástla o 12 %. Čo sa nealkoholických nápojoch týka, za minerálne vody a štavy sme zaplatili o 4.7 %. Čaj a kakao vzrástlo o 3.6 %. 

Slovensko inflácia

Zdroj: Štatistický úrad SR

Náklady na bývanie mali najvyšší podiel vo výdavkoch v domácnostiach

Náklady na bývanie sa v apríli zvýšili o 15,7 %. Zvýšili sa tiež ceny nájmov a služieb súvisiacich s bývaním. Dôvodom pre vysoký rast sú ceny energií v rámci regulovaných sieťových odvetí, ale aj skutočnosť že pred rokom boli ceny nižšie. 

Ceny pevných palív zdraželi o 9,2 %, elektrina vzrástla o 11,7 %. Tepelná energia zdražela o 11,8 % a najviac vzrástli ceny plynu a to o 19,6 %. Oprava obydlia sa zvýšila o 14 %, rástla aj cena imputovaného nájomného o 14,7 %. Naďalej rastli aj ceny stavebných materiálov. 

Ceny v energetike sa odrážajú aj na cenách akcií v oblasti energetiky. Prečítajte si o jednej z 10 top európskych energetických spoločnosti ČEZ. Česká akciová spoločnosť ponúka vyplácanie dividend a patrí medzi obľúbené akcie Slovákov. Viac o akciách spoločnosti ČEZ v článku.

Už jedenásty mesiac dopadá vplyv ceny tabakových výrobkov po úprave daní. Ceny alkoholických nápojov vzrástli o 5,4 %, víno a pivo zdraželo o vyše 2 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Inflácia ovplyvňovala aj odbor dopravy

Inflácia ovplyvnila ceny palív v odbore doprava. V januári to bolo o 23,2 %, avšak dynamika ich rastu sa oproti decembru zmiernila. Momentálna hodnota je zapríčinená nižším porovnávacím základom minulého roka, kedy paliva zlacňovali. 

Inflácia sa dotkla aj odbore hotelov a reštaurácií. Čo sa závodných jedálni týka, tie vyššie ceny postihujú od začiatku roka. Čo malo za následok zmeny v štátnom financovaní obedov na základných školách.

Zvyšovali sa aj ceny menej významných položiek, ako napríklad rôzne poistenia, ktoré stúpli o 2,9 %. Rástli aj ceny ambulantných služieb a to o 5 %, alebo služby osobnej starostlivosti o 5,2 %.  

Porovnanie inflácie s minulým rokom

V marci 2022 vzrástla medziročná inflácia na 10,4 %. Vo februári bola na hodnote 9 %. K rastu prispeli zvyšovanie cien vo všetkých 12 odboroch. Dve najvýznamnejšie položky slovenských domácnosti – a to potraviny a bývanie – zdraželi v dvojciferných hodnotách. 

Najvyšší podiel v slovenských domácnostiach tvorili energie a bývanie. V marci nárast cien presahoval 14 %. V slovenských domácnostiach zdražovali nielen energie a nájomné, ale aj služby. 

Čo sa elektriny a plynu týka, stále je cítiť vplyv úprav cien v rámci regulovaných odvetví z januára. V marci sme si za pevné palivá priplatili o 12,8 % a za tepelné energie dokonca vyše 15 %. 

Pohonné hmoty boli oproti minulému roku drahšie o 27,9 %. Zdražoval aj tabak, či konkrétne druhy destilátov a alkoholických nápojov. Taktiež sa prvýkrát od júla 2019 upravovali ceny za poštové služby a tie boli vyššie o 17,6 %. Priplatili sme si aj za finančné služby o 7,8%, ale aj v kaderníckych salónoch o 11,1 %.

Inflácia Slovensko vs Svet

Spotrebiteľské ceny v OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – združuje vyspelé ekonomiky sveta) vzrástli v apríli 2022 medziročne o 9,2 % v porovnaní s cenami v marci 2022 8,8 % .

Inflácia cien potravín v OECD sa výrazne zvyšovala. V apríli 2022 dosiahla 11,5 %. Ceny služieb sa vo väčšine krajín OECD zvýšili. V apríli 2022 medziročne vzrástli v priemere o 4,4 % v 33 krajinách OECD v porovnaní s 3,9 % v marci.

Zdroj: OECD

Vývoj cien sa v jednotlivých krajinách mierne líšil. Deväť krajín OECD zaznamenalo dvojcifernú mieru inflácie, pričom najvyššiu mieru zaznamenalo Turecko a Estónsko. Naopak, inflácia klesla v piatich krajinách OECD vrátane Talianska, Španielska a USA.

Inflácia v Turecku stúpla na 73 %, čo je 23-ročné maximum, náklady na potraviny a energie prudko rastú.

Naopak v porovnaní cien zájazdov do dovolenkových destinácií je Turecko top krajina s najnižšími cenami v lete roku 2022. Priečku najvyšších cien dovoleniek vedie Slovákmi obľúbené Chorvátsko.

Lepšie časy môžme čakať ku koncu roka

„Tempo rastu je historicky vysoké a pravdepodobne sa bude ešte zrýchľovať. Vojna na Ukrajine prispieva k nárastu cien v celom potravinovom reťazci. Potvrdil sa aj predpoklad o zrýchlení rastu cien mäsa a výrobkov z mäsa. ” skonštatoval analytik NBS Branislav Karmažin

Ďalej dodal: „Trhové ceny potravinárskych komodít naznačujú, že spomaľovanie rastu cien potravín je možné očakávať až na konci tohto roka.”

Na základe aktuálnych dát predpokladá nárast cien plynu začiatkom roku 2023 o viac ako 120 %.  

„V prípade spotrebiteľských cien elektriny existuje stále riziko, že porastú o približne 60 %. Ceny energií sa budú premietať do výrobných cien a následne do cien tovarov, ako aj cien trhových služieb,“ dodal Karmažin s tým, že inflácia bez pohonných látok je momentálne na 9,3 %. Čo z nej robí najvyššiu infláciu od roku 1998.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 3 / 5. Hodnotení: 2

Ešte žiadne hodnotenie!

marek kalina

Marek je všestranný človek, ktorý sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Zdielaj to: