Najlepšie životné poistenie

Najlepšie životné poistenie vám prinesie poisťovňa nie na základe tej najlepšej ceny, ale vďaka službám a výhodám, ktoré ponúka. Finfin vám prináša prehľad tých najdôležitejších informácií o jednotlivých životných poisteniach.

Čo sa dozviete v tomto článku?

 1. Čo je to životná poistka?
 2. Ako si vybrať životné poistenie?
 3. Životné poistenie porovnanie ponúk 2020
 4. Allianz životné poistenie
 5. Generali životné poistenie
 6. Uniqua životné poistenie
 7. ČSOB životné poistenie
 8. NN životné poistenie
 9. Aké je najlepšie životné poistenie?

Čo je to životná poistka?

Životná poistka je druh zmluvy medzi klientom a poisťovňou, kedy sa klient zaväzuje platiť poisťovni určitú sumu peňazí na dlhšiu dobu, pričom na konci poistnej doby alebo v mimoriadnej situácii získa klient od poisťovne dohodnutú poistnú sumu. Poistenie tak kryje nepredvídané udalosti a nečakané výdavky spojené s nimi.

 • Rizikové životné poistenie – poistenie pokrýva viacero rizík, hlavne prípad smrti, ale aj úrazy a choroby. Pri tomto poistení si nemusíte sporiť ani investovať. 
 • Kapitálové životné poistenie – klient musí sporiť, čiže dávať peniaze okrem poistného krytia, aj na investovanie banke. Banka vám pritom garantuje zhodnotenie vašich úspor. Je možné získať životné poistenie na dožitie alebo pre prípad smrti
 • Investičné životné poistenie – klient má poistené riziká, pričom časť peňazí dáva aj na investovanie, zvyčajne do podielových fondov. Nevýhodou je, že okrem zisku môže priniesť aj stratu.
 • Úrazové životné poistenie – klient má obmedzenú možnosť vybrať si riziká (nemôže sa na rozdiel od rizkového poistenia poistiť pre prípad smrti).
Typ poisteniaPoistné riziká smrť, úraz, chorobaSporenieInvestovanie
Rizikové životné poisteniepokrývanienie
Kapitálové životné poisteniepokrývaánonie
Investičné životné poisteniepokrývaánoáno
Životné poistenie krytie

Ako si vybrať životné poistenie?

Pri výbere správneho životného poistenia je dôležité klásť dôraz nielen na cenu, ale hlavne na parametre poistenia a poistné podmienky. 

Najdôležitejšie faktory pri výbere poistenia sú:

 • poistné riziká – napríklad poistenie smrti, trvalých následkov po úraze, trvalá invalidita po chorobe alebo úraze, kritické choroby, pracovná neschopnosť, chirurgický zákrok alebo hospitalizácia
 • výška poistnej sumy
 • prehľad najlepších ponúk od poisťovní 

Tipy na výber správneho životného poistenia:

Uzavrieť poistnú zmluvu na dlhú dobu, aspoň 20 rokov.

Predpokladajme, že mladý človek uzavrie poistenie len na 10 rokov. Po uplynutí poistnej doby by sa chcel dať poistiť znova. To sa mu ale nemusí oplatiť, pretože vo vyššom veku by ho vyšla poistná zmluva drahšie. Taktiež by sa mohlo stať, že by už mal aj nejaké choroby, čo môže v najhoršom prípade znamenať aj odmietnutie poisťovne poistiť klienta. 

Poistná suma by mala byť nastavená tak, aby ňou vedela byť zabezpečená rodina

V prípade klientovej choroby, úrazu alebo smrti. Odporúča sa, aby boli prostredníctvom poistenia kryté výdavky rodiny na 1 až 3 roky.

Klient by nemal klamať o svojom zdravotnom stave.

Pred uzavretím poistnej zmluvy sa vypĺňa zdravotný dotazník a niekedy je potrebné doložiť aj lekárske správy. V prípade zamlčania nejakých informácii môže banka odmietnuť vyplatiť klientovi poistné plnenie alebo ho znížiť. 

Je dôležité urobiť si prehľad bánk, ktoré poskytujú životné poistenie a vybrať si z nich tú najlepšiu.

Dôraz pritom treba klásť na to, aby boli splnené vaše požiadavky a cena poistného, ktoré budete platiť. 

Neplaťte zbytočne administratívne poplatky.

Platenie životného poistenia vám môžu až o niekoľko percent navýšiť administratívne poplatky, preto je dobré sa o nich vopred informovať. 

Životné poistenie porovnanie ponúk 2020

ParametreAllianzGeneraliUniquaČSOBNN
Trvalé následky – progresívne plnenie700 %500 %600 %750 %800 %
Počet kritických chorôb na poistenie2737364870
Čakacia doba pri PN
mesiace
3 mesiace3 mesiace3 mesiace6 mesiacov
Čakacia doba v prípade invalidity24 mesiacov18 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov18 mesiacov
Vstupný vek15 – 70 rokov15 – 65 rokov15 – 65 rokov15 – 65 rokov18 – 70 rokov
Zánik poistenia pre prípad smrti85 rokov75 rokov65 rokov65 rokov75 rokov

Allianz životné poistenie 

Poistenie Šťastný život ponúka:

✔️  rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou, k čomu si môžete navoliť ešte doplnkové poistenia

✔️ onkologický pacient získava dvojnásobné poistné plnenie

✔️ v prípade smrti následkom dopravnej nehody sa vypláca pozostalým až 5-násobok poistnej sumy

✔️ ak je splnená minimálna výška poistného, klient získava ako bonus Telefonickú odbornú poradňu, ktorá je k dispozícii 24h denne

✔️ poistenie môže uzatvoriť klient do svojich 80 rokov, avšak trvá iba do 85 rokov

✔️ vyriešenie poistných udalostí do 2 dní

✔️ zľavy až do výšky 40 % (závisí od výšky plateného poistného a počtu doplnkových poistení)

✔️ čakacia doba pri PN je 2 mesiace

Nevýhody:

čakacia doba pri invalidite je 24 mesiacov

❌ ak chce získať klient objemovú zľavu 20 %, musí platiť poistné až vo výške 700 EUR a viac. 

❌ zľavu 20 % na poistnom získate až pri minimálne 7 poisteniach. Poisťovňa možno láka na 40 % zľavu, avšak treba dávať pozor na to, za akých podmienok.

Počet poisteníZľava na poistnom
1 – 30 %
45 %
510 %
615 %
7 a viac20 %

Generali životné poistenie

Poistenie La Vita ponúka:

✔️ raz za rok si môžete aktivovať balík Neplánovaný adrenalín, ktorý je zadarmo. V prípade nehody dostanete poistné plnenie v dohodnutej sume.

✔️ rady lekára a právnika telefonicky získate za 1 € ročne

✔️ ak má poistený klient nádorové ochorenie alebo dostane infarkt, poistná suma sa vypláca ihneď po tom, ako sa diagnostikuje jedna z týchto chorôb

✔️ poisťovňa sa venuje poistným udalostiam ihneď – poistné plnenia vypláca už do niekoľkých pracovných dní

✔️ za rizikové poistenia vám prináša zľavu až do 25 % + bonusové krytie do výšky 30 %

Výška ročného poistnéhoZľava z poistnéhoBonusové krytie navyše
240 Eur – 479,99 Eur15 %nie je
480 Eur – 599,99 Eur25 %nie je
600 Eur – 839,99 Eur25 %10 %
840 Eur – 1079,99 Eur25 %20 %
1080 Eur a viac25 %30 %

Nevýhody:

❌ pred uzatvorením poistnej zmluvy je poisťovňou detailne skúmaný príjem klienta a taktiež aj jeho zdravotný stav

Uniqua životné poistenie

Životné poistenie UNIQÁT Risk ponúka:

✔️ ochrana pri epidémii COVID-19 

 • možnosť uzatvoriť zmluvu aj na diaľku
 • v prípade potvrdenia tohto ochorenia poisťovňa kryje dôležité riziká (smrť, PN, hospitalizácia, chirurgický zákrok)
 • bezplatná poradňa ku COVID-19

✔️ napriek tomu, že ste mali v minulosti vážnejšie ochorenie (napr. nádor), môže vám byť poskytnuté poistenie v prípade, že váš zdravotný stav je stabilný

✔️ v prípade vážnejších chorôb je čakacia doba 3 mesiace

✔️ poistné plnenie do výšky 5 násobku poistnej sumy v prípade, ak má poistenec vážnu chorobu

Nevýhody:

vysoké cenové prirážky za poistné v prípade fajčenia a vyššej váhy

ČSOB životné poistenie

Životné poistenie Vital ponúka:

✔️ klient získa dvojnásobné poistné plnenie v prípade dopravnej nehody končiacej smrťou a pri hospitalizácii na JIS alebo ARO

✔️ 10 % navýšenie poistného plnenia, ak bol poistený za posledné 3 roky na preventívnej prehliadke alebo za posledné 2 roky daroval krv (platí pri poistení hospitalizácie a chirurgického zákroku)

✔️ na prvých 5 rokov poistenia získate služby Medifón (0,18 Eur mesačne) a Mediservis (2,25 Eur mesačne) za zvýhodnené ceny

✔️ Medifón sa dá získať dokonca aj bezplatne, ak platíte za pripoistenia minimálne 150 Eur ročne

Nevýhody:

❌ čakacia doba pri poistení invalidity v prípade choroby je až 24 mesiacov

NN životné poistenie

Rizikové životné poistenie NN Protect ponúka:

✔️ v prípade smrti v dôsledku dopravnej nehody vyplatí poistnú sumu spolu s bonusom vo výške 40 000 Eur

✔️ minimálna výška poistného je 12 Eur, čo je jedna z najlepších cien na trhu

✔️ poistenie až 70 vážnych chorôb, ktoré zahŕňajú aj tzv. “cestovateľské choroby”

Nevýhody:

❌ pri nenahlásení poistnej udalosti včas môže nastať situácia, že vám poisťovňa odmietne vyplatiť poistnú sumu

Aké je najlepšie životné poistenie?

Poistenci si často nenastavujú správnu poistnú sumu, ktorá im má byť na konci poistnej doby vyplatená. Preto sa vždy zamerajte na správne nastavenie poistky.

Nastavovanie zlých rizík a hľadanie najnižšej ceny poistenia na úkor kvality ponúkaných služieb nie je výhodné. Nešetrite tam, kde netreba. Práve toto sa mnohým poistencom nevyplatilo.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 3.6 / 5. Hodnotení: 5

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

Zdielaj to: