Podielové fondy porovnanie 2021

Princípom podielového fondu je jednoduchý. Cieľom fondu je spojiť finančné prostriedky viacerých investorov (podielnikov) a spojený kapitál investovať spolu. Správu vytvoreného kapitálu preberá správcovská spoločnosť. Tá vydá podielové listy podielnikom a investuje takto získané prostriedky. Podielový fond nie je právnická osoba. Právnická osoba je len správcovská spoločnosť.

Podielový list: cenný papier, ktorý predstavuje právo podielnika na podiele na majetku v podielovom fonde. Podielnik má právo podielať sa na výnosoch podielového fondu.

Logo

Spoločnosť

Očakávané zhodnotenie

Vstupné poplatky

Hodnotenie

nn-podielove-fondy

n/a

n/a

VUB banka

n/a

žiadne iba výstupný vo výške 3% z aktuálnej ceny podielových listov

tatra banka

0,5 - 5,5%

0,68%-2,34% z investovaného kapitálu

slovenska sporitelna

1,3 - 4,5%

1-3% z investovaného kapitálu

csob banka

1,5 - 4,5%

1-3% z investovaného kapitálu

amundi-fondy

n/a

0,2-3,75% z investovaného kapitálu