Dlhopis (obligácia)

Dlhopis (obligácia) – je jedným z cenných papierov. Tento cenný papier predstavuje záväzok emitenta splatiť určitú čiastku a určitý úrok. Ten, kto dlhopis vlastní, sa zároveň stáva veriteľom emitenta. Je dôležité dodať, že čím je dlhšia splatnosť alebo rizikovosť emitenta, tým viac rastie požadovaná riziková prémia a kupónová sadzba. Pre majiteľov dlhopisov je výhodnejšie postupné znižovanie úrokových sadzieb.