EÚ (európska únia)

« Back to Glossary Index

EÚ (európska únia) – ekonomika EÚ produkuje ročne nominálne HDP v hodnote 14,3 triliónov eur. Ak by teda išlo o samostatný štát, HDP by bolo vyššie ako v prípade usa. Treba mať na pamäti, že výkonnosť jednotlivých členských štátov je odlišná v rôznych smeroch (colná politika, vnútorný trh..).

« Back to Glossary Index