IMF

IMF (International Monetary Fund) – medzinárodný menový fond