Najlepšie sporiace účty

Hľadáte ponuku na najlepšie sporiace účty, ktoré ba zhodnotili vaše úspory? Pripravili sme pre Vás prehľad sporiacich účtov. Môžete si tak porovnať sporiace účty s rôznou výnosnosťou aj podmienkami viazanosti na jednom mieste.

Čo sa dozviete v tomto článku?

  1. Čo je to sporiaci účet
  2. Výhody sporiaceho účtu
  3. Založenie sporiaceho účtu
  4. Sporiaci účet a úroky
  5. Ochrana Vašich peňazí
  6. Sporiace účty bez výpovednej lehoty
  7. Sporiace účty s výpovednou lehotou
  8. Porovnanie sporiacich účtov
  9. Najlepšie sporiace účty

Čo je to sporiaci účet

Sporiace účty sú vkladovým produktom banky, ktorý slúži na zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. V bankách je často ponúkaný k bežným účtom ako ich “doplnok”. Najväčšie plus sporiaceho účtu je to, že ponúka vyšší úrok, ako je to pri bežnom účte.

Založenie a aj vedenie sporiaceho účtu býva zadarmo. Na sporiaci účet môžete vkladať finančné prostriedky kedykoľvek. Výber týchto prostriedkov sa líši od podmienok banky a od výpovednej lehoty daného sporiaceho účtu. 

Výhody sporiaceho účtu

Slováci majú tendenciu odkladať peniaze iba na bežné účty. Bežný účet má však nastavený nulový, prípadne len minimálny úrok. Peniaze sa Vám tak nijak nezhodnocujú. Pri sporiacich účtoch sú úroky vyššie, a tak sa Vašim voľným finančným prostriedkov zvýši hodnota v čase aj pri možnej inflácii.  

Hlavné výhody sporiacich účtov:

Nízka rizikovosť

Nakoľko sú peniaze na sporiacom účte chránené zákonom, vzniká len minimálne riziko straty Vašich finančných prostriedkov. 

📈 Vyšší úrok

Pri sporiacich účtoch sa dočkáte vyššieho úroku ako je stanovený pri bežných účtoch. Napríklad pri inflácií tento úrok dorovná stratu, ktorá by Vám vznikla na bežnom účte. 

📱 Prístup cez InternetBanking

K sporiacim účtom máte veľmi jednoduchý prístup podobne ako je to pri bežných účtoch. Všetky transakcie aj kontrolu stavu sporiaceho účtu či výšku pripísaných úrokov si skontrolujete v pohodlí domova. 

💶 Automatické bankové prevod/ Inteligentné sporenie

Množstvo sporiacich účtov už funguje na princípe zaokrúhľovania Vašich nákupov. Nastavíte si na akú čiastku bude systém zaokrúhľovať a pri každom nákupe si tak odložíte pár centov navyše. 

Založenie sporiaceho účtu

Sporiaci účet si môžete v dnešnej dobe založiť veľmi jednoducho aj online formou. Ak si svoj sporiaci účet zriadite na pobočke vybranej banky, budú od Vás potrebovať nanajvýš občiansky preukaz. Zriadenie je v našich bankách bezplatné.

Sporiaci účet a úroky

Finančný trh je dynamicky sa rozvíjajúci systém a tak sa mení aj výška úrokov k sporiacim účtom. Banka môže počas sporenia meniť výšku úrokovej sadzby, ktorá Vám bola predstavená na začiatku sporenia. Niektoré banky však garantujú rovnakú úrokovú sadzbu počas celej doby sporenia. 

Ochrana Vašich peňazí

O finančné prostriedky na Vašom sporiacom účte sa nemusíte obávať. Všetky prostriedky sú pod záštitou Fondu ochrany vkladov do výšky 100 000 EUR a to vrátane pripísaných úrokov.

V každej banke je vklad chránený do tejto sumy a preto ak máte v jednej banke viac peňažných prostriedkov ako je chránených, prerozdeľte Váš majetok aj do inej banky. 

Chceli by ste investovať peniaze tradične, uvažujete investovať do zlata? Prečítajte si našu recenziu na Golden oak trust.

Sporiaci účet bez výpovednej lehoty

Pri sporiacom účte bez výpovednej lehoty môžete peniaze vyberať kedykoľvek alebo v presne stanovených termínoch podľa podmienok príslušnej banky. Žiaden s výberov nemusíte nahlasovať vopred.

Najčastejšie je tento výber umožnený tak, že prevediete príslušnú sumu na Váš bežný účet, z ktorého potom môžete čerpať prostriedky.

Sporiaci účet s výpovednou lehotou

Ak si v banke zriadite sporiaci účet s výpovednou lehotou, znamená to, že je výber potrebné nahlásiť banke vopred. Ak máte napríklad výpovednú lehotu 2 týždne, ste povinný banke tento výber nahlásiť o 2 týždne skôr.

prípade , že peniaze vyberiete skôr ako po uplynutí výpovednej lehoty, banka Vás môže sankcionovať. Pokuta môže byť v podobe nepripísania úrokov alebo vo forme poplatku za predčasný výber.

Sporenie bez výpovednej lehoty má spravidla stanovený nižší úrok ako sporiaci účet, ktorý má výpovednú lehotu.

Porovnanie sporiacich účtov

BankaRočný úrokVýpovedná lehotaPoplatok za predčasný výberDoplňujúce informácie
Prima Banka5%ŽiadnaBez poplatkuSporiaci účet Prima banka
Prima Banka5%ŽiadnaBez poplatkuSporenie k osobnému účtu na 12, 18 alebo 24 mesiacov
3653,65%Žiadna Bez poplatkuSyslenie- zaokrúhľovanie platieb alebo bez centový účet
3650,365%Žiadna Bez poplatkuBezplatný sporiaci účet k osobnému účtu
Poštová banka2%Žiadna5%Dobré sporenie istota na vzdelanie
Poštová banka0,15%Žiadna Bez poplatkuDobré sporenie REZERVA – úrok 0,15% pri min. vklade 10 EUR
Privat banka0,20%ŽiadnaBez poplatkuPlatby z účtu sú spoplatnené. Úrok platný pre sporenie do výšky 29 999,99 EUR
PSS0,30%Žiadna Bez poplatkuBez minimálneho vkladu aj zostatku
Unicredit Bank0,05ŽiadnaBez poplatkuSporiaci účet k Ukontu, úročenie do 2500 EUR, vklad/výber je bez poplatku 1x mesačne
Unicredit Bank0,01%2 mesiace1%Sporiaci účet Unicredit bank
Unicredit BankŽiadnaBez poplatkuSporiaci účet k Ukontu Premium, úročenie do sumy 5000 EUR
Raiffeisen0,05%ŽiadnaBez poplatkuKasička – zvýhodnené úročenie, bez viazanosti, peniaze sú k dispozícií kedykoľvek 
ČSOB0,01%7 dní0,50%Úrok na sporiaci účet ČSOB pripisovaný mesačne
ČSOB0,01%35 dní0,75%Pri aktívnom využívaní balíka Pohoda/Extra Pohoda je zvýhodnený ročný úrok 0,25%
mBank0,01%ŽiadnaBez poplatkuÚroky sú pripisované mesačne, Debetná karta Visa Classic k účtu za 3,50 EUR
mBank0,01%ŽiadnaBez poplatkuVklad na účet kedykoľvek
mBank0,01%Žiadna Bez poplatkuSporiaci účet pre pravidelné sporenie drobných súm z odchádzajúcich platieb
SLSP0,01%ŽiadnaBez poplatkuSporiaci účet na Rezerv, možnosť zvýhodnenej ročnej úrokovej sadzby 0,05% pri splnení podmienok
SLSP0,01%ŽiadnaBez poplatkuSporiaci účet SLSP
SLSP0,01%ŽiadnaBez poplatkuSporenie na bývanie, zabezpečí lepšie úroky aj pri hypotéke
VÚB banka0,01%ŽiadnaBez poplatkuNetermínovaný sporiaci účet VÚB zvýhodnený úrok 0,2% ročne ak v danom mesiaci nespravíte výber z účtu
VÚB banka0,01%ŽiadnaBez poplatkuSporiaci účet k hypoték, úrok 0,8% pri splnení podmienok banky
OTP bankaŽiadnaBez poplatkuÚročenie až do 30 000 EUR a zvýhodnená úroková sadzba 0,65% pri splnení podmienok 
FIO banka0,03%Žiadna Bez poplatkuÚroky sú pripisované mesačne

Ak by ste chceli peniaze nielen nechať zamrznuté na sporiacom účte ale investovať do akcií, prečítajte si najprv náš článok.

Najlepšie sporiace účty

Je ťažké rozhodnúť sa pre ten najvýhodnejší sporiaci účet, keď je ich na trhu plná kopa. Za najlepší by sme mali považovať ten, ktorý čo najlepšie zhodnotí Vaše peniaze v čase. Sporiaci účet s najvyšším úrokom prináša aj najvyšší výnos. 

Treba si dať pozor na rôzne poplatky banky. Väčšina sporiacich účtov je ponúkaná v banke automaticky k bežnému účtu. Najbežnejšími “prekvapivými” poplatkami sú poplatky za zasielanie výpisov či poplatok za zriadenie sporiaceho účtu. 

O sporiacom účte Tatra banky si môžete bližšie informácie preštudovať v článku zvlášť venovanom.

Ďalej sa musíte rozhodnúť, či chcete mať peniaze k dispozícii kedykoľvek. Ak máte sporiaci účet zriadený na dlhšie obdobie a neplánujete z neho vyberať, najvýhodnejší bude pre Vás sporiaci účet s výpovednou lehotou. Tieto sporiace účty majú vyšší úrok ako tie bez výpovednej lehoty. Za určitý čas tak získate vyšší výnos. Na výber si však budete musieť chvíľu počkať. 

Sporiaci účet od Prima Banky

Prima Banka momentálne poskytuje svojim klientom 2 druhy sporiaceho účtu – Sporenie k študentskému účtu a Sporenie k bežnému účtu. Oba s ročnou úrokovou sadzbou až 5%.

Sporenie k študentskému účtu 

Pri tomto sporení je možný vklad od 10 do 30 EUR. 5 % – tný úrok máte od Prima banky garantovaný počas celej doby sporenia. Doba sporenia môže byť 12, 18 a 24 mesiacov pričom k jednému Študentskému účtu môžete mať zriadené až 3 sporiace. 

Neplatíte poplatky za zriadenie, vedenie ani zrušenie účtu. Ak budete chcieť vyberať, termín by mal byť dopredu dohodnutý. Pri výbere pred dohodnutým termínom Vám banka odoprie 100% úrokov. 

Viac o sporiacom účte v Prima banke sa dozviete tu.

Sporenie k bežnému účtu

Pri sporení k bežnému účtu môžete prvotne vložiť od 10 do 9 999 999 EUR pričom mesačný vklad môže byť vo výške 10 až 50 EUR. Prima banka garantuje vysoký úrok 5% ročne počas celej doby sporenia. Sporenie je podobné ako pri študentskom účte a to na 12, 18 alebo 24 mesiacov.

Za zriadenie a vedenie neplatíte žiadne poplatky. Takisto nie ste sankcionovaný ani za iné platobné služby. Pri výbere finančných prostriedkov pred dohodnutým termínom strácate 100% úrokov. 

Sporiaci účet od 365 banky

Tento sporiaci účet má názov Syslenie a je bezplatný. Tento sporiaci účet pracuje na princípe zaokrúhľovania platieb. Ak napríklad platíte 9,20 EUR, táto suma sa automaticky zaokrúhli na 10 EUR a zvyšných 0,80 EUR sa presunie na sporiaci účet pričom sa navýši o úrok 3,65%. 

Najlepšie sporiace účty 365

Úrok 3,65 % však nie je neobmedzený. Platí len pre prvých 100 transakcií. Po vykonaní týchto platieb sa Vám úrok zníži na 0,365 %. Peniaze však môžete vyberať kedykoľvek bez spoplatnenia. Celý účet a to ako si v “syslení” vediete, môžete pohodlne sledovať vo Vašej mobilnej aplikácií. 

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!