Proxenta recenzia

Čo sa dozviete v tomto článku?

 1. Základné informácie
 2. Činnosti Proxenty
 3. Vlastnosti investičných produktov
 4. Ako investovať s Proxentou?
 5. Cenník investičných služieb
 6. Výhody
 7. Naše hodnotenie

Základné informácie

Proxenta je investičnou skupinou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2009. Spoločnosť pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore kaptiálového trhu.

Od svojho vzniku sprostredkováva klientom investície do partnerských projektov, ktorých hodnota je 60 miliónov EUR. Aktuálna trhová hodnota svojich projektov, kde zhodnocuje vlastný kapitál a finančné prostriedky klientov, je 170 miliónov EUR.

Pokrýva všetky oblasti súvisiace s investíciou:

 • realizovanie investičných projektov (zhodnocovanie peňazí skupiny Proxenta s investíciami klientov) 
 • vydávanie svojich cenných papierov
 • odborné činnosti spojené s predajom a so správou týchto cenných papierov

Činnosti Proxenty

Činnosti Proxenty sa dajú rozčleniť do štyroch oblastí:

skusenosti s proxenta
 1. Vedenie 
 • Pavol Kožík je zakladateľom a majiteľom skupiny Proxenta. Materská firma je PROXENTA, a. s. 
 1. Investičné projekty
 • Asset Management – projekty, ktoré produkujú pravidelný výnos, ktoré neobmedzujú iba na slovenský trh (napr. nákupné centrá, administratívne budovy, priemyselné parky)
 • Potravinárska výroba – budovanie vlastných výrobných podnikov v oblasti potravinárstva (výnimočné lokality sú pre nich Nitriansky kraj a Kuba)
 • Development – developerské projekty, v rámci ktorých prinášajú na &slovensko administratívne a obchodné priestory, ale aj viac ako 1000 bytov (hlavne Bratislava, Nitra) 
investicne projekty proxenta

Každý investičný projekt je zastrešovaný samostatnou spoločnosťou. Tieto spoločnosti vznikajú preto, aby splnili účel projektu a neskôr po ukončení projektu jednoducho zanikajú. Projekty Proxenty sú realizované a spravované projektovými manažérmi spolu s projektovými tímami. 

Na webovej stránke spoločnosti si v sekcii “Projekty” môžete pozrieť, v akých významných investičných projektoch je Proxenta zapojená.

proxenta skusenosti s investovanim
 1. Podpora
 • zabezpečovanie účtovníctva, právnych služieb, IT služieb, marketingu, personalistiky, ochrany osobných údajov alebo recepcie pre ostatné spoločnosti = PROXENTA Support, s. r. o. 
 1. Investičné služby – vydávanie vlastných cenných papierov
 • samostatný finančný agent = PROXENTA Broker, s. r. o.

Jeho úlohou je zastrešovať akvizíciu nových klientov, odbornú starostlivosť vrátane finančného poradenstva.

 • obchodník s cennými papiermi = PROXENTA Finance, o.c.p, a. s. 

Jeho úlohou je viesť majetkové účty klientov, realizovať nákupy a predaje, úschovu a správu CP

Vlastnosti investičných produktov

Dĺžka investície1 – 10 rokov
Výška výnosuod 5% ročne do 60% jednorazovo po ukončení o niekoľko rokov
Frekvencia vyplácania výnosuraz ročne alebo jednorazovo po ukončení projektu
Umiestnenie investíciedo vybraného projektu alebo do celého portfólia produktov
https://finfin.sk/cenne-papiere/

Ako investovať s Proxentou?

Na základe zmluvy je klientovi zriadený majetkový účet, kde sa budú nachádzať jeho finančné prostriedky a cenné papiere. K tomuto účtu má klient neustále prístup vďaka aplikácii Osobný účet.

Po podpísaní zmluvy je potrebné poslať na svoj majetkový účet peniaze a dať zadať pokyn na nákup cenných papierov, o ktoré má klient záujem. Obchodník s cennými papiermi (PROXETA Finance, a.s.) prijíma pokyny od klientov a zrealizuje daný nákup. Následne je klientovi poskytnutá aj služba správy nakúpených cenných papierov.

Nákup a predaj CP sa uskutočňuje na základe jednoznačnej inštrukcie k nákupu alebo predaju CP. Klient môže dať pokyn:

 • osobne (v prípade PO jeho štatutárny zástupca)
 • prostredníctvom splnomocnenej osoby
 • prostredníctvom samostatného finančného agenta

Cenník investičných služieb

Klient má niektoré služby poskytované PROXENTOU zadarmo:

 • zriadenie a vedenie majetkového účtu
 • výpis z majetkového účtu (raz ročne – elektronicky, poštou)
 • odoslanie potvrdenia o nákupe alebo predaji finančného nástroja
 • prijatie platby od iných bánk v SR v EUR
 • zadanie pokynu
 • zrušenie pokynu (ak nebol zrealizovaný)
 • prevedenie finančných nástrojov od iného obchodníka s CP

Obstaranie niektorých verejne neobchodovateľných FN je spoplatňované takto:

Finančný nástroj% z celkového objemu obchodu
Zmenky0,35% 
Dlhopisy, akcie1% (min. 100 EUR)
Ostatné finančné nástrojestanovené individuálne

Obstaranie niektorých verejne obchodovateľných FN je spoplatňované takto:

Finančný nástrojTrh% z celkového objemu obchodu
Akcie, ETF, ETN, ETCSlovensko1,50 %  + 30 EUR
Česko1,30 %  + 500 CZK
USA1,50% + 25 USD
Ostatné finančné nástrojestanovené individuálne

✅ Výhody

 • klient má pocit bezpečia vďaka silnej a skúsenej spoločnosti
 • možnosť dosiahnutia atraktívnych výnosov
 • klient si určuje sám, ako dlho chce investovať
 • investície do reálnych hodnôt
 • spoločnosť sa stará o každého klienta individuálne

Naše hodnotenie

Proxenta je veľmi stabilná spoločnosť, vďaka ktorej si klient vie investovať finančné prostriedky a nemusí sa báť, že mu finanční agenti spoločnosti poradia zle. Keďže je na prvom mieste starostlivosť o zákazníka, určite stojí za to vyskúšať to.

MetaTitle: Proxenta recenzia – všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť o tejto investičnej skupine.Dĺžka MetaDescription: Proxenta recenzia – prehľad všetkých informácií, ktoré si potrebujete prečítať predtým, ako sa rozhodnete investovať s Proxentou.

Ohodnoť tento článok
[Spolu: 1 Hodnotenie: 5]