Nehnuteľnosti vs. akcie: Čo je lepšia investícia?

Nehnuteľnosti vs. akcie: Čo je lepšia investícia? Mnoho investorov sa pri investovaní obracia na burzu akcií ako na miesto, kde investovali svoje peniaze. Investovanie do akcií je známou investičnou stratégiou, ale nie každý vie, že kúpa nehnuteľnosti sa taktiež považuje za investíciu. Za správnych okolností ponúka nehnuteľnosť alternatívu, s nižším investičným rizikom, a s dlhodobým výnosom.

V článku pouvažujeme o výhodách a nevýhodách investovania do nehnuteľností v porovnaní s akciami. Chceli by ste vedieť, ktorý typ investície je lepšou voľbou? Rozoberieme aj faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní, či investovať do nehnuteľností alebo do akcií.

Investovanie do nehnuteľností 

Ak uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, a nemáte dostatočne veľké finančné zdroje, budete potrebovať hypotéku. Každá slovenská banka vyžaduje zálohu z celkovej sumy nehnuteľnosti vo výške 20% – 25%.

V prípade tradičných investícií do nehnuteľností hovoríme o obytných nehnuteľnostiach – domov, nájomné nehnuteľnosti alebo dom, ktorý sa kupuje a potom predáte za účelom zisku. Patria sem aj komerčné nehnuteľnosti ako sklady, kancelárske priestory alebo obchodné priestory.

Dopyt po nehnuteľnostiach a ceny nehnuteľností na Slovensku

V dôsledku vysokej inflácie nám rok 2023 priniesol drahé hypotéky, vysoké náklady a nájmy, vyššie dane aj pád cien nehnuteľností.

Dopyt po nehnuteľnostiach podľa odborníkov na nehnuteľnosti naďalej rastie, no rastie aj ponuka. Na trhu sa objavujú investičné byty, ktorých sa snažia investori zbaviť z dôvodu neefektívnosti. V zahraničí už sa pozoruje pokles ceny nehnuteľností.

Existujúce nehnuteľnosti dosiahli v roku 2022 najvyššiu hodnotu rastu za posledných šesť štvrťrokov.

Existujúce nehnuteľnosti si podľa Štatistického úradu SR udržali rast cien pod 10 % v siedmych krajoch. V Žilinskom kraji došlo k poklesu o 6,3 %. Ceny nových nehnuteľností rástli v šiestich krajoch v rozpätí od 3 % do 6 %. Zaujímavý je však pokles cien nových bytov v Bratislavskom o 1,2 % a v Banskobystrickom až o 7,1 %.

Výnos z prenájmu nehnuteľností

Hrubý ročný príjem z prenájmu, vyjadrený ako percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti. To môže prenajímateľ očakávať ako návratnosť svojej investície pred zdanením, poplatkami za údržbu a inými nákladmi. Hrubý výnos z prenájmu bytu v Bratislave je 4,53 %.

Nákupná cenaSadzba za mesiacVýnos
349 320 €1320 €4,53 %
Slovenská republika: typická kúpna cena bytu v centre mesta Bratislava, mesačný nájom (120 m2)

Výhody investovania do nehnuteľností

 1. Peňažný tok: Investovanie do nehnuteľností môže zabezpečiť stabilný tok príjmov, keďže prenájom nehnuteľností zvyčajne generuje mesačný peňažný tok.
 2. Zhodnotenie: Nehnuteľnosti majú tendenciu sa časom zhodnocovať, čo môže pri predaji nehnuteľností zabezpečiť značnú návratnosť investície.
 3. Diverzifikácia: Investovanie do nehnuteľností môže poskytnúť ďalšiu vrstvu diverzifikácie investičného portfólia.
 4. Ľahké pochopenie investovania do nehnuteľností. Stačí vám kúpiť nehnuteľnosť, postarať sa o správu údržby a pokúsiť sa o ďalší predaj za vyššiu hodnotu. 
 5. Dlhodobé investovanie je bezpečnejšie. Voláme to aj „hypotéka“, pričom môžeme investovať do novej nehnuteľnosti s 20% alebo menej akontáciou a financovať zvyšné náklady na nehnuteľnosť. Investovanie do akcií s dlhmi je oveľa riskantnejšie a prísnejšie.
 6. Toto investovanie môže slúžiť ako zabezpečenie proti inflácii. S vlastníctvom nehnuteľností sa vieme zabezpečiť financie proti inflácii, pretože hodnoty domov, a nájomné sa zvyčajne zvyšujú s rastúcou infláciou.
 7. Daňové výhody. Majitelia domov môžu mať nárok na odpočet dane z hypotekárnych úrokov zaplatených až do určitej výšky z hypotekárneho dlhu. Existujú aj rôzne daňové úľavy.

Oplatí sa kúpiť byt na prenájom?

Nevýhody investovania do nehnuteľností

 1. Vysoké počiatočné náklady: Investovanie do nehnuteľností si vyžaduje značné množstvo kapitálu na kúpu a renováciu.
 2. Vysoké transakčné náklady nehnuteľnosti. Na Slovensku máme jedny z najnižších transakčných nákladov (náklady spojené so zápisom do registra katastra, na realitnú kanceláriu…) Vyššie sú však pri investovaní v zahraničí napr. v Rakúsku.
 3. Nedostatok likvidity: Investície do nehnuteľností sú nelikvidné, čo znamená, že sa nedajú rýchlo alebo jednoducho premeniť na hotovosť v prípade potreby.
 4. Problémy s nájomníkmi: Majitelia nehnuteľností musia riešiť aj problémy s nájomníkmi, ako sú oneskorené platby nájomného, poškodenie nehnuteľnosti a vysťahovanie. To môže byť časovo náročné a nákladné.
 5. Investovanie do nehnuteľností vie byť pracnejšie ako investovanie do akcií. Údržba nehnuteľností, najmä nehnuteľností na prenájom, nie je vôbec ľahká. Vyžaduje si oveľa viac vlastného kapitálu ako investovanie do akcií. 
 6. Ťažšia diverzifikovateľnosť investícií do nehnuteľností. Je náročné diverzifikovať nákup nehnuteľností podľa miesta a typu, keďže ceny môžu v jednej oblasti klesnúť, zatiaľ čo v inej oblasti výrazne porastú. 

Investovanie do akcií

Pri investovaní je dôležité zvážiť, aké riziko je investor ochotný podstúpiť a následne do akých akcií investovať.

Investovanie do akcií však môže byť spôsobom, ako dlhodobo rozvíja svoj finančný plán. Umožňuje vám využiť potenciál rastu na akciovom trhu a diverzifikovať vaše portfólio. Hoci začiatky môžu byť trochu zastrašujúce, nemusí to tak byť. S určitými základnými znalosťami a správnou podporou môžete začať svoju cestu investora.

Prvým krokom k investovaniu do akcií je rozhodnúť sa, aký typ akcií by ste chceli kúpiť. Akcie si môžete vybrať na základe ich veľkosti, sektora alebo iných faktorov. Je dôležité urobiť si prieskum a pochopiť riziká spojené s jednotlivými typmi akcií. Keď sa rozhodnete, do ktorých akcií chcete investovať, musíte si otvoriť účet u brokera. Na ňom budete nakupovať a predávať akcie.

interactive-brokers-recenzia xtb_recenzia_logo saxo-bank-recenzia
5/53/54/5
Interactive Brokers Recenzia XTB Recenzia Saxo Bank Recenzia
Navštívte stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom
Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom
Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

Finančné rozdielové zmluvy (CFD) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 66 – 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy (CFD) fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Výhody investovania do akcií

 1. Potenciálne výnosy: Investovanie do akcií môže potenciálne priniesť výnosy z investície, najmä z dlhodobého hľadiska.
 2. Diverzifikácia: Ľahšia diverzifikovateľnosť investícií do akcií. Vďaka akciám vieme vybudovať široké portfólio spoločností a odvetví za zlomok času. 
 3. Vysoká likvidita: Akcie sa dajú na akciovom trhu ľahko kupovať a predávať, čo vám umožní získať financie na účet okamžite.
 4. Ochrana pred infláciou: Akcie môžu poskytnúť ochranu pred infláciou, keďže ceny akcií v minulosti rástli rýchlejším tempom ako miera inflácie.
 5. Menšie poplatky za transakcie. Po otvorení sprostredkovateľského účtu na nákup a predaj akcií, nie sme vystavení skoro žiadnym poplatkom, keďže väčšina brokerov znížila poplatky za obchodovanie na 0 €. 
 6. Možnosť zvýšenia svojej investície na daňovo zvýhodnených dôchodkových účtoch. Prostredníctvom týchto účtov môže vaša investícia rástla s odložením platenia dane alebo dokonca môže byť oslobodená od dane.

Nevýhody investovania do akcií

 1. Volatilita trhu: Investovanie do akcií môže byť volatilné. Ceny akcií môžu nepredvídateľne stúpať a klesať omnoho rýchlejšie ako ceny nehnuteľnosti.
 2. Riziko straty: Investovanie do akcií so sebou nesie riziko straty.
 3. Daň z kapitálových výnosov: Pri predaji svojich akcií sa môže stať, že budete musieť zaplatiť túto daň. V prípade dlhšej držby akcií môžete však mať nárok na dane s nižšou sadzbou. 
 4. Emočné rozhodovanie: Síce je možný ľahší nákup a predaj akcií ako pri nehnuteľnostiach, nie je dobré to robiť na základe emócií. Investori sa rýchlo rozhodnú predať a lepšia možnosť by bola stratégia nákupu a držanie akcií, pretože to by im prinieslo vyššie výnosy.

Nehnuteľnosti vs. akcie ? Do čoho investovať?

Odpoveď na túto otázku závisí od vašich individuálnych finančných cieľov, riziku, ktoré chcete podstúpiť a výšky vstupnej investície. Vo všeobecnosti sa nehnuteľnosti považujú za konzervatívnejšiu investíciu, pretože sa zvyčajne spájajú so stabilným príjmom a dlhodobým zhodnocovaním. Na druhej strane, akcie môžu ponúkať väčší potenciál rastu, ale sú spojené aj s väčším rizikom.

Nad ktorou možnosťou by sme sa mali rozhodnúť? Nehnuteľnosti vs. akcie: Čo je lepšia investícia? Ako investovať peniaze? Je výhodnejšie investovať len do nehnuteľností, alebo len do akcií? V ideálnom prípade je na diverzifikáciu portfólia vhodne zvloiť investovať do oboch.

Akcie môžu byť nebezpečné, ale z dlhodobého hľadiska sú dobré časy vyvážené zlými. Sú schopné dobre vyvážiť aj nájomné nehnuteľnosti. A keď akcie klesajú, rezidenčné nehnuteľnosti takmer vždy stúpajú. Nehnuteľnosti sú nelikvidné v porovnaní s akciami.

Je oveľa ľahšie diverzifikovať aj vaše investičné portfólio s akciami. Môžete rozdeliť 500 eur medzi tisíce spoločností, v každom regióne sveta, v každom priemysle, pri každom trhovom limite. Museli by ste mať veľké šťastie, ak by sa vám podarilo kúpiť nehnuteľnosť iba za iba 5000 eur ! 

Ak ste ostrieľaný investor, nehnuteľnosť na prenájom Vám začne okamžite zarábať. Výnos z akcií sa Vám vráti neskôr. Akcie, ktoré si dnes kúpite, neprinášajú pre vás významný príjem do 10, 20, 30 rokov.

Mohlo by Vás zaujímať:

Oplatí sa na Slovensku prenajímať cez Airbnb?

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 1

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

  by
 • Marek Kalina

  Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom