Čo sú to opcie na akcie a ako ich obchodovať

V tomto článku sa dozviete čo sú to opcie na akcie a ako ich obchodovať. Obchodovanie s opciami môže na prvý pohľad vyzerať komplikované. Ak chcete rozumieť opciam, stačí mať aspoň základné skúsenosti.

Čo je opcia?

Opcie sú formy derivátov, ktoré dávajú právo kupujúcemu nakúpiť, alebo predať podkladové aktiívum za vopred stanovenú cenu. Kupujúci musí zaplatiť prémiu, ktorá je forma poplatku pre predávajúceho. 

Ak by boli ceny na trhu pre držiteľa opcie nevýhodné, nechá dátum expirácie vypršať a tým neuplatní právo využiť opciu. Tým sa vyhne vyšším stratám a zaplatí maximálne prémiu. Ak by sa v opačnom prípade trh pohyboval správnym smerom, kupujúci má právo využiť opciu.

Opcie sa delia na call a put kontrakty. Pri call opciách, kupca získava právo kúpiť podkladové aktívum v prípade, že predpovedá nárast cien akcií. Pri put opcia, kúpca získava právo predať aktívum v prípade, že predpovedá pád cien akcií. Všetky kontrakty sa kupujú za vopred stanovenú cenu, ktorá sa nazýva realizačná cena.

Opcie sú pákové nástroje, ktoré umožňujú obchodníkovi znížiť riziká. Obchodník pri opciách využíva menšie množstvo kapitálu.

Poďme sa pozrieť na základné stratégie pre nových investorov a ako ich môžu využiť, aby eliminovali potenciálne riziko. Následne sa pozrieme, čo sú call a put opcie. Článok je čisto informatívny a nejedná sa o žiadne investičné rady.

Call opcie

Ak predpokladáte, že ceny daného aktíva do budúcna narastú, môžete kúpiť call opciu. Oproti klasickému nákupu, alebo obchodovaniu akcií, riskujete menší kapitál. Ak by naopak akcie išli opačným smerom, vašou stratou je iba prémia, ktorú ste zaplatili za opciu.

call-opcia

Call opcie príklady

Obchodník má záujem investovať do spoločnosti 5000 amerických dolárov. Momentálna cena sa pohybuje okolo 165 dolárov za akciu. Za túto cenu si môže kúpiť 30 akcií za 4 950 dolárov. Povedzme, že by cena akcií vzrástla o 10 %, teda stúpla by na 181.5 dolárov. Keď si odmyslíme všetky poplatky, portfólio investora sa zvýši na 5 445 dolárov. Čo znamená čistý profit 495 dolárov.

Vezmime si, že investor nakúpi call opciu na akciu s realizačnou cenou 165 dolárov, s expiráciou jeden mesiac. Cena bude 5.5 dolárov za akciu, čiže 550 dolárov za kontrakt. Investor s kapitálom 4 950 dolárov môže kúpiť 9 podobných kontraktov. Keďže jeden kontrakt obsahuje 100 akcií, investor tak má k dispozícií 900 akcií spoločnosti.

Ak by cena akcií vzrástla o 10% na 181.5 dolárov do dňa expirácie, opcia takzvané vyprší v peniazoch (in the money – ITM). Cena tak bude 16.5 dolárov za akciu (výsledná cena – realizačná cena), takže finálna cena je 14 850 dolárov za 900 akcií. Finálne zhodnotenie je teda 9 990 dolárov, čo je v porovnaní o dosť vyššia cena ako pri klasickom obchodovaní, či investovaní.

Ak by v tomto prípade nastal pokles akcií, investor neriskuje celý kapitál. Jedinou stratou obchodníka je prémia, ktorú zaplatil v deň obchodu.

Predaj call opcie

Predaj call opcie je tiež známe ako spísanie kontraktu. Predávajúci získa prémiu. Inými slovami, kupujúci zaplatí prémiu upisovateľovi za opciu. Maximálny profit je v tomto prípade prémia. Investor, ktorý predá call opciu predpokladá že ceny akcií budú do dňa expirácie klesať. Alebo sa budú pohybovať okolo realizačnej ceny.

Ak do dňa expirácie ceny klesajú, alebo zostanú na rovnakej úrovni, opcia vyprší. Predávajúci opcie je tak profitabilný a to vo výške prémie. Pre kupujúceho by tak nedávalo zmysel uplatniť si právo na opciu, pretože by bol stratový.

V prípade, že ceny do dňa expirácie stúpnu, predávajúci má povinnosť predať akcie kupujúcemu. A to buď zo svojho portfólia, alebo ich nakúpiť za trhovú cenu a následne odpredať za realizačnú cenu. V tomto prípade je predávajúci stratový. Aká vysoká je jeho strata záleži od počtu akcií a nárastu cien. Plus všetky náklady na sprostredkovateľské príkazy, ale mínus prémia, ktorú dostal.

Ako môžete vidieť, upisovateľ je vystavený výrazne vyššiemu riziku ako kupujúci. Zatiaľ čo investor riskuje len prémiu, straty pre predávajúceho môžu byť výraznejšie v závislosti od vývoja trhu. 

Put opcie

Put opcia je právo predávať dané aktívum za vopred stanovenú cenu predtým, ako kontrakt vyprší. Táto stratégia je vhodná pre investorov, ktorý predpokladajú prepad ceny akcie. 

put-opcia

Put opcia je presný opak call opcie. Podobne ako pri obchodovaní, ak investor shortuje, je profitabilný ak ceny klesajú. Taktiež je tu riziko neobmedzené, keďže ceny akcií môžu rapídne stúpať aj o niekoľko stoviek percent. Ak by cena akcií bola v deň expirácie vyššia ako v deň nákupu, opcia jednoducho vyprší.

Put opcie príklady

Investor nakúpi akcie spoločnosti Deere, ktoré sa obchodujú na úrovni 445 dolárov za akciu. Realizačná cena je určená na 425 dolárov a opcia vyprší za jeden mesiac. V tejto opcie investor zaplatí 2.8 dolárov prémiu, respektíve 280 dolárov celkovo ($2.8 X 100 jednotiek)

Ak akcie Deere padnú na 415 dolárov pred expiráciou, put opcia bude v peniazoch. Teda bude obchodovaná za minimálne 10 dolárov, čo je vnútorná hodnota opcie (v tomto prípade 425 – 415 dolárov). Konkrétna hodnota záleží od niekoľkých faktorov. Najdôležitejší faktor je počet dní do expirácie. Zoberme si príklad, že 425 dolárova opcia sa obchoduje za 10.5 dolárov.  

Keďže je put opcia v peniazoch, investor sa môže rozhodnúť. Môže sa rozhodnúť odpredať opciu. V takom prípade má právo odpredať 100 akcií Deere za realizačnú cenu 425 dolárov. Alebo odpredá put opciu za momentálnu cenu a zinkasuje profit.

Povedzme, že investor sa rozhodne uplatniť put opciu. Investor drží vo svojom portfóliu 100 akcií Deere a put opcia bola využitá ako hedge proti risku. Investor odpredá svojich 100 akcií brokerovi za realizačnú cenu v hodnote 425 dolárov.

V tomto prípade sa profit vypočíta nasledovne: (Deere predajná cena – Deere nákupná cena) – (prémia) x počet akcií. V tomto prípade to bude [($425 – $400) – $2.80)] × 100 = $2,220. Takže pri podobnom scenári investor zarobí 2 220 dolárov.

Uplatnenie opcie, kedy investor predáva nakrátko (short selling) a potom ich následne odkupuje znie komplikovane. V tomto prípade sme nezaratali prípadne poplatky, keďže behom postupu sa uskutoční množstvo transakcií. 

Ale investor má k dispozícií jednoduchšiu možnosť. Jednoducho odpredať svoje put opcie za momentálnu cenu s mierne atraktívnejším ziskom. Výsledná formula tak bude [Put predajná cena – Put nákupná cena] × počet akcií = [10.50 – $2.80] × 100 = $770

Binárna opcia

Binárne opcie obchodované mimo USA sú štruktúrou odlišné od amerických. Ponúkajú zaujímavú alternatívu pri špekuláciach, alebo hedgingu. Ale jedine v prípade, ak investor plne rozumie dvom potencionálnym odlišným výsledkom. Binárne opcie sa bežne obchodujú na online platormách, nie ale každá spadá pod regulácie spojených štátoch.    

Americká samoregulačná spoločnost Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) je skeptická voči exotickými inštrumentami. Odporúča investorom, aby boli opatrní voči spoločnostiam, ktoré pôsobia mimo USA. Väčšinou sa jedná o aplikácie s menami, ktoré často naznačujú jednoduchú cestu k bohatstvu.   

Binárne opcie umožňujú investorom profitovať z kolísania cien na viacerých medzinárodných trhoch. Dôležité je rozumieť rizikám a ziskom, ktoré tieto kontroverzne – a častokrát zle pochopené – inštrumenty prinášajú. Je len malá podobnosť s klasickými opciami. Medzi základné rozdiely patrí odlišný spôsob odmeňovania, poplatky a riziká, ako aj unikátna štruktúra likvidity.  

Binárne opcie sú zdanlivo jednoduché na pochopenie, čo je lákadlom pre obchodníkov s obmedzenými znalosťami. Medzi populárne inštrumenty patri High-low (vysoko-nízke), alebo opcie s fixnou návratnosťou.  

Tieto opcie majú jasne stanovený dátum expirácie, čas a realizačnú cenu. Ak obchodník vsadí na správny smer a cenu v čase expirácie, zinkasuje profit. A to vo forme fixnej návratnosti bez ohľadu na to, o koľko sa hodnota inštrumentu posunula. V opačnom prípade príde investor o svoju pôvodnú investíciu.

Americké a zahraničné binárne opcie

Zahraničné binárne opcie majú fixné odmeny a riziká. Sú ponúkané individuálnymi brokermi a nie priamo na burze. Títo brokeri profitujú zo stratových obchodoch. Aj napriek pár výnimkám. Podobné inštrumenty sú validné až do expirácie vo forme “všetko, alebo nič”.  

Zahraniční brokeri nemajú povolenie registrovať občanov Spojených štátov, pokiaľ nie sú registrovaní u regulačného orgánu USA. Medzi podobné orgány patrí napríklad Securities and Exchange Commission (SEC).

Opcie sa môžu obchodovať v ľubovoľný čas. Pričom sadzba sa pohybuje od 1 až po 100, na základe pravdepodobnosti, či skončia v peniazoch. Vždy je tu úplná transparentnosť a obchodník môže byť v pluse, alebo v strate. To závisi od situácie pred dátumom expirácie. 

Obchodníci môžu do obchodu nastúpiť v čase volatility, pričom využívajú rôzne scenáre. Druhou variantou je držať pozíciu a odpredať ju s maximálnym ziskom, alebo s vopred dohodnutou stratou. Každý obchod vyžaduje potenciálneho kupcu a predajcu, pretože každý obchod prechádza platformou. Konkrétna platforma zarába peniaze prostredníctvom poplatku, ktorý zodpovedá protistranám.

High-low binárna opcia príklad

Vaša analýza indikuje, že poľský index WIG20 bude rásť do konca obchodovacieho dňa. Nakúpite si teda call opcie. Index WIG20 sa momentálne obchoduje na hranici 1800 dolárov. Takže predpokladáte, že do konca expirácie bude cena vyššia. Keďže binárne sa obchodujú v rozmedzí niekoľko minúť až mesiacov, vyberiete si expiračný čas aký Vám vyhovuje.

Vyberiete si opciu, ktorá končí o 30 minút. Ak je hodnota opcie nad 1800 dolárov, získate 70% profit z vašej pôvodnej investície. Ak je hodnota pod 1 800 dolárov, stratíte celý kapitál. Minimálny a maximálny vklad sa líšia v závislosti od brokera.

Povedzme, že investujete $100. Cena WIG20 v čas expirácie určí, či opcia skončí v peniazoch, alebo mimo peniaze. Táto hodnota je zároveň posledná kótovaná cena, respektíve: (ponuka + dopyt)/2. Každý broker s opciami má svoje vlastné pravidlá pre expiráciu. 

V tomto prípade, ak by cena WIG20 zaznamenala hodnotu 1 802, zinkasujete profit 70 dolárov (70% z investície $100). Ak by bola hodnota 1799 a nižšie, stratíte celú počiatočnú investíciu $100.

Ak by hodnota ostala na rovnakom mieste, vo väčšine prípadov investori dostanú svoju investíciu naspäť. Profit, poprípade pôvodná investícia, je investorovi automatický pripočítaná na účet po uzavretí pozície.

Riziká a odmeny binárnych opcií

Riziká a odmeny sú vopred známe, čo je pre investora veľká výhoda. Existujú len dve výsledky: môžete zinkasovať vopred stanovený profit, alebo prísť o fixnú čiastku. Vo všeobecnosti investor neplatí žiadne poplatky, alebo provízie. Sú ľahké na pochopenie a je potrebné urobiť len jedno rozhodnutie. Bude hodnota podkladového aktíva rásť, alebo klesať?

Navyše nehrozí žiadna obava o likviditu, pretože obchodník aktívum nevlastní. Broker môže ponúknuť realizačnú cenu, expiračný čas a dátum. Obchodník má k dispozícií prístup k rôznym aktivitám, kedykoľvek je niekde na svete otvorený trh. 

Na druhej strane, pri high-low opciách je odmena často nižšia ako je riziko. Investor tak musí štatistický uzavrieť viac úspešných obchodov, aby pokryl prípadné straty.

Zatiaľ čo riziká a odmeny sa odvíjajú v závislosti od brokera a inštrumentu, jeden fakt zostáva stále rovnaký. Stratové obchody stoja obchodníka viac, ako môžu zarobiť na profitových. Niektoré binárne opcie ponúkajú vyššie zhodnotenie ako je potenciálna strata, podobné opcie však majú nižšiu šancu na úspech.  

Čo sú to opčné prémie

Opcie otvárajú dvere k veľkým ziskom, alebo poskytujú pokrytie možných strát. Narozdiel od nákupu, alebo predaja nakrátko môžete prísť k väčším ziskom aj s nižším kapitálom. Či už predávate, alebo kupujete opčné kontrakty, musíte rozumiete čo všetko zahŕňa opčná cena a prémia. Čím viac viete o prémiach, tým ľahšie viete rozoznať výhodnú príležitosť.

Vnútorna-hodnota-časová-hodnota

Vnútorná hodnota

Pri prémiach máme dve základné jednotky. Prvý faktor je vnútorná hodnota. Vnútorná hodnota je zhodnotenie, ktoré má investor k dispozícii ak by sa v daný moment rozhodol uplatniť opciu. Vnútorná hodnota je rozdiel medzi realizačnú cenou a momentálnou hodnotou aktivá. Rozdiel však musí byť pozitívny

Napríklad: investor kúpi call opcie Coca-Coly za realizačnú cenu 45 dolárov. Ak je momentálna cena akcií 50 dolárov, vnútorná hodnota opcie je 5 dolárov (50 – 45 = 5). Ak by investor v tom prípade uplatnil opciu, získal by okamžite 500 dolárov (5 dolárov x 100 podielov). Podobnú opciu poznáme pod termínom “v peniazoch”

Avšak, ak investor kúpi call opcie Coca-Coly za realizačnú cenu 45 dolárov a momentálna hodnota je 40 dolárov, opcie nemajú žiadnu vnútornú hodnotu. Podobnú opciu nazývame “mimo peňazí”.

Časová hodnota

Váš opčný kontrakt môže byť mimo peňazí, ale má hodnotu kvôli signifikantným zmenám trhovej hodnoty. Nazývame to časovou hodnotou. V krátkosti, investor zaplatí akúkoľvek cenu, ktorá je vyššia ako vnútorná hodnota. Obchodníci využívajú túto možnosť v nádeji, že svoje investícia do budúcna porastú.

Napríklad: Investor kúpi call opcie Coca-Coly za realizačnú cenu 45 dolárov a jej vnútorná hodnota klesne z 50 dolárov na 40. Opcia je v tejto chvíli mimo peňazí. Akcie sa ale môžu do budúcna zotaviť a znova budú v peniazoch. 

Cena opcie zahŕňa stávku, ktorú akcie časom vyplatia. Povedzme, že nakúpime akcie za realizačnú cenu 45 dolárov s vnútornou hodnotou 5 dolárov. Investor do budúcna predpokladá špekuláciu na nárast ceny do budúcna. Investor je ochotný zaplatiť extra 2.5 dolárov, aby držal pozíciu jeden rok. Konečná prémia tak bude 7.5 dolárov (5 dolárov vnútorná hodnota + 2.5 dolárov časová hodnota = 7.5 dolárov konečná prémia)

Je logické, že čím je expirácia dlhšia, tým je časová hodnota vyššia. Všetky zvyšné faktory ale zostávajú rovnaké. Opcia, ktorá vyprší o rok, môže mať časovú hodnotu 2.5 dolárov. Zatiaľ čo rovnaká opcia, ktorá vyprší o mesiac, má časovú hodnotu iba 20 centov.  

Zmena hodnoty opcií

Opčná prémia sa priebežne mení. Záleži od ceny cenného papiera a zvyšného času v kontrakte. Čím dlhšie je kontrakt v peniazoch, tým vyššia je prémia. Ak opcia stratí vnútornú hodnotu, alebo je mimo peňazí, výška prémie spadne.

Zvyšný čas v kontrakte má taktiež vplyv na prémiu. Napríklad, prémia upadá tesne pred expiráciou. Tempo poklesu sa však môže značne líšiť. Tento časový pokles je významným faktorom pri výpočte časovej hodnoty.

Nebude veľmi rozumné investovať väčšiu časť kapitálu pre opcie väčších spoločností. Pravdepodobnosť, že ceny Googlu, alebo amazonu sa budú rapídne hýbať 30 dní pred expiráciou je veľmi nízka. V dôsledku sa ich časová hodnota zníži v dostatočnom predstihu pred uplynutím platnosti.

Meranie volatility

Vo všeobecnosti, opčná prémia je vyššia pre aktíva s vyššiou volatilitou. Opčná prémia pre nestále cenné papiere zvykne klesať nižšie. Pre tieto inštrumenty je vyššia pravdepodobnosť, že opcia skončí mimo peňazí. Z tohto dôvodu je časová hodnota vyššia.

Pre vyššie zmienené dôvody sa odporúča merať volatilitu akcií predtým, než sa rozhodnete investovať svoj kapitál. Jeden z možných spôsobov ako tak môžete urobiť, je pozrieť si štandardnú odchýlku. Na základe historických dát, štandardná odchýlka meria stupeň pohybu nahor a nadol vo vzťahu k strednej cene. Nižšie číslo indikuje relatívne stabilnú akciu, čo znamená aj nižšiu opčnú prémiu.

Výhody a nevýhody obchodovania s opciami

👍 Výhody👎 Nevýhody
Pákový efekt s nižším rizikomNevhodné pre začiatočníkov
Vyšší potencionálny zisk oproti klasickému investovaniuKomplexné poplatky
Možnosť kupovať akcie za nižšiu cenu ako je trhováPredajca put opcií môže zaplatiť vyššiu strike cenu v prípade poklesu trhu
Predajca opčného kontraktu získa prémiuVypisovateľ call opcie čelí riziku, ak cena akcií stúpne

Americký a Európsky typ opcií

Americké a Európske opcie majú spoločné vlastnosti, ale rozdiely sú veľmi dôležité. Investori amerických opcií majú možnosť uplatniť svoje právo v ľubovoľný momentom pred dňom expirácie. Na druhej strane, obchodníci s európskymi akciami majú možnosť uplatniť iba v deň expirácie.

Napriek tomu, že väčšina aktív je obchodovaná v americkom štýle, veľa široko založených indexov sa obchodujú v európskom štýle. Napríklad index S&P 500.

Americké opcie

Opcie sú zmluvy, ktoré odvodzujú svoju hodnotu od podkladového aktíva alebo investície. Akciové opcie sú zvyčajne pre jednu konkrétnu akciu. Zatiaľ čo indexové opcie sú založené ako súbor akcií, ktorý reprezentuje akciový trh ako celok.

Akciová opcia môže byť uplatnená pred dňom expirácie (ak je obchodovaná v americkom štýle). Indexové opcie môžu byť uplatnené v deň expirácie (európsky štýl). Investori môžu uvoľniť svoju opčnú pozíciu, vrátane európskych opcií. Medzi zaplatenou a prijatou prémiou môže nastať zisk alebo strata.   

Väčšina akcií a ETF sú obchodované v americkom štýle, zatiaľ čo len niekoľko široko založených indexov má opcie v americkom štýle. Americké indexové opcie sa prestanú obchodovať v tretí piatok v mesiaci expirácie, s niekoľkými výnimkami.

Niektoré opcie sú kvartálne a obchodujú sa až do posledného dňa štvrťroku. Zatiaľ čo týždenné opcie sa prestanú obchodovať v stredu, alebo piatok konkrétneho týždňa.   

Zúčtovacia cena je oficiálna záverečná cena za celú expiračnú dobu. Táto cena určuje, ktoré opcie sú v peniazoch a tak automatický uplatní právo na využitie. Každá opcia, ktorá je v peniazoch aspoň jeden cent sa automatický uplatní. Majiteľ kontraktu však vo výnimočných prípadoch môže požiadať brokera o neuplatnenie.  

Zúčtovacia cena podkladového aktíva (akcie, ETF alebo indexu) s opciami na americký spôsob je bežná uzatváracia cena. Obchody po obchodovacích hodinách sa pri určovaní zúčtovacej ceny nezapočítavajú.

S možnosťami v americkom štýle sú len zriedka prekvapenia. Napríklad ak sa akcie obchodujú v hodnote $40.12 pár minút pred záverečným zvonom. Vašich 40 investovaných put opcií vypršia mimo peniaze, zatiaľ čo 40 call opcií skončia v peniazoch. 

Ak máte krátku pozíciu v 40 call opciach a neželáte si upozornenia o uplatnení od brokera, môžete si znovu zakúpiť call opcie. Zúčtovacia cena sa môže zmeniť a opcie sa môžu dostať mimo peniaze. Je ale vysoko nepravdepodobné, že hodnota opcií sa výrazne zmení.  

Európske opcie

Opcie na európske indexy sa prestanú obchodovať o deň skôr. A to v tretí štvrtok mesiaca expirácie. Nie je ľahké určiť zúčtovaciu cenu pre európske opcie. Zúčtovacia cena je zverejnená až po otvorení trhu. Zúčtovacia cena sa vypočíta následovne:

  • Každý tretí piatok v mesiaci sa určí otváracia cena každej akcie v indexe. Hodnota každej akcie sa určí v čase 9:30 ráno východného štandartného času. Niektoré akcie sa určia o pár minút neskôr
  • Podkladová hodnota indexu sa vypočíta tak, ako keby sa všetky akcie obchodovali za príslušné otváracie ceny v rovnakom čase. Toto samozrejme nie je skutočná cena, pretože sa nemôžete pozrieť na zverejnený index a predpokladať, že zúčtovacia cena je blízko hodnoty. 

Kde môžete obchodovať opcie?

Broker

Min. vklad

Platforma

Investičné produkty

Recenzia

 
etoro_logo

50 USD

eToro natívna Platforma

Forex, Komodity, Kryptomeny, Akcie, Indexy, ETF

Prečítať si recenziu


Navštíviť stránku

* 68 % CFD účtov retailových investorov stráca peniaze

interactive-brokers-recenzia

0€

IBKR WebTrader

Akcie, ETF, Forex, Fondy, Dlhopisy, Opcie, Futures, CFD, Kryptomeny, Indexy

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

xtb_recenzia_logo

0€ (odporúčaný je 400€)

xStation & MT4

CFD na forex, komodity, indexy, kryptomeny, akcie a ETF

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

saxo-bank-recenzia-logo

2.000€

SaxoTrader GO, SaxoTrader PRO

Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Opcie, Dlhopisy

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

plus500_logo

100€

Plus500 Web Trader

CFD na akciách, indexoch, forexe a kryptomenách

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

admiral markets recenzia

200€

MetaTrader4 a MetaTrader5

CFD na forex, komodity, indexy, kryptomeny, ETF, Dlhopisy

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

broker-robomarkets-recenzia

100€

MetaTrader4, MetaTrader5 a R Trader

Forex, Akcie, Komodity, Indexym ETF

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku

*Váš kapitál je spojený s rizikom

lynx-recenzia

8000€

LYNX Trader Workstation, LYNX Basic

Akcie, ETF, CFD produkty, Dlhopisy, Opcie, Futures, Kryptomeny

Prečítať si recenziu

Navštíviť stránku

*Váš kapitál je spojený s rizikom

instaforex-recenzia

100€

MetaTrader 4, MobileTrader a WebTrader

Forex, CFD akcie, indexy, komodity, CFD kryptomeny

Prečítať si recenziu

etx_logo

100€

MetaTrader4, Trader PRO

Forex, CFD, Kryptomeny

Prečítať si recenziu

naga_logo50€n/AAkcie, Kryptomeny, Forex, ETFPrečítať si recenziu
purple-trading_logo100€n/AForex, CFD, ETF, AkciePrečítať si recenziu

Zúčtovacia cena

Zúčtovacia cena je veľkým prekvapením pre európske opcie. Pretože keď sa trh otvorí ráno, cena sa môže výrazne zmeniť z predošlej noci. Podobné zmeny sa nestávajú pravidelne, ale často na to, aby sa vaša konzervatívna investícia zmenila na hazard.

Zopár scenárov, ktorým čelia obchodníci európskych opcií deň pred expiráciou:

  • Môže sa stať že opcia sa stane bezhodnotná. Držať podobnú pozíciu nemusí byť zlý nápad. Investori lacných opcií v hodnote niekoľkých centov, zhodnotili stovky alebo tisíce dolárov, keď sa trh v piatok ráno posunul vyššie alebo nižšie. Každopádne tieto opcie väčšinu času vypršia bezcenné
  • Ak držíte opciu s výraznou hodnotou, rozhodnutie je na vás. Zúčtovacia cena môže vašu pozíciu posunuť mimo peniaze, alebo ju zdvojnásobiť. Rozhodnutie je riskantné a preto je na investorovi, či je ochotný podstúpiť risk.

V prípade krátkych pozícií, môžete čeliť podobným výzvam:

  • Ak opcia na krátko skončí mimo peňazí, je rozumnejšie si pozíciu pokryť. Ak sa americká opcia blíži k realizačnej cene, môžete si pozíciu poistiť. 
  • Pri európskych opciach nedostanete žiadne upozorenie. Každá opcia mimo peniaze sa môže posunúť o 10, alebo 20 bodov do peňazí. V takom prípade zaplatíte od 1000 do 2000 dolárov za kontrakt. Nie je výhodné sa vystaviť podobnému risku.

Uplatnenie práva

Ak držíte vo svojom portfóliu opcie, máte kontrolu a právo ju uplatniť. Zriedkavo je výhodné uplatniť opciu ešte pred dňom expirácie. V takom prípade máte nárok na dividendu. V prípade amerických opcií ich predávate bez toho, aby ste ich vlastnili. Pred vypršaním platnosti vám bude pridelené oznámenie o uplatnení.

Jediný prípad, kedy predaj pred expiráciou nesie značné riziko, nastáva pri opciách indexu amerického typu s hotovostným vyrovnaním. Čo naznačuje, že najjednoduchším spôsobom ako sa vyhnúť podobnému riziku, je vyhnúť sa americkým opciám. 

Ak Vám príde oznámenie o uplatnení, musíte si opciu znovu zakúpiť za vnútornú hodnotu. Tým sa vystavujete obrovskému riziku v prípade, ak by sa cena výrazne zmenila.

Realizačná cena (Strike price)

Realizačná cena je stanovená cena, za ktorú možno derivátový kontrakt kúpiť alebo predať. Pri call opciach je realizačná cena hranica, kde dané aktívum investor kúpi. Pri put opciách je realizačná cena hranice, kde investor opciu predáva. Realizačnú cenu poznáme aj pod pojmom cvičná cena (Exercise price).  

Realizačná cena sa používa pri obchodovaní s derivátmi, primárne s opciami. Deriváty sú finančný produkt, ktorého hodnota so odvíja od ďalšie podkladového aktíva. Zvyčajne je to ďalší finančný inštrument. Realizačná cena je kľúčovou premenou pred call a put opcie. Investor má právo, ale nie povinnosť, odkúpiť podkladové aktívum v budúcnosti za vopred stanovenú realizačnú cenu.

Realizačná cena je najdôležitejším ukazovateľov hodnoty opcií. Určuje sa pri úpise opcií. Následná hodnota napovie investorovi, akú cenu musí aktívum dosiahnuť aby skončilo v peniazoch.   

Realizačné ceny normalizované, čo znamená že majú fixné sumy v dolároch. Ako napríklad $30, $35, $100 a tak ďalej. Taktiež môžu mať intervaly vo výške $2.5, ako napríklad $22.5, $27.5, $30 a podobne. Škálu cien a ich vzdialenosť medzi cenami poznáme ako realizačnú šírku. 

Opcie v peniazoch a opcie mimo peniaze

Hodnota opčného kontraktu sa odvíja od ceny podkladového aktíva. Môžu to byť akcie, ETF, alebo futures. Opcia môže byť v peniazoch (ITM), mimo peniaze (OTM), alebo na peniazoch (ATM). Každá zo zmienených situácií ovplyvňuje vnútornú hodnotu opcie. 

V-peniazoch-mimo-peniaze

Zostávajúci čas do dňa expirácie hrá taktiež významnú rolu v hodnote opcie. Čo následne ovplyvňuje, akú vysokú prémiu musí kupca zaplatiť.    

V peniazoch

Ak je opčný kontrakt v peniazoch (ITM), má vnútornú hodnotu. Call opcia dáva investorovi právo, nie však povinnosť, kúpiť aktívum za realizačnú cenu. Call opcia je v peniazoch ak súčasná hodnota je vyššia ako realizačná cena. Investor má právo uplatniť opciu a kúpiť podkladové aktívum za nižšiu cenu, ako je jeho hodnota. To znamená že call opcia má vnútornú hodnotu.

Naopak, put opcia dáva investorovi právo predať aktívum za vopred stanovenú cenu. Put opcia skončí v peniazoch, ak cena podkladového cenného papiera je nižšia ako realizačná cena. Investor môže uplatniť právo a predať podkladové aktívum za vyššiu cenu ako je jeho hodnota. To znamená že put opcia má vnútornú hodnotu.  

Mimo peniaze

Ak je opčný kontrakt mimo peniaze, nemá žiadnu vnútornú hodnotu. Call opcia je mimo peniaze, ak súčasná cena podkladového aktíva je nižšia ako je strike cena. V podobnom prípade investor neuplatni svoje právo kúpiť dané aktívum. Pretože by zaplatil viac, ako je jeho skutočná hodnota.   

V opačnom prípade je put opcia mimo peniaze, ak cena podkladového aktíva je vyššia ako strike cena. Investor neuplatní svoje právo predať aktívum, pretože by získal menej peňazí ako je hodnota kontraktu.

Čas expirácie

Čas expirácie pri obchodovaní s opciami nastáva tretiu sobotu v mesiaci expirácie o 11:59 východného časového pásma. Nemýľte si čas expirácie s posledným obchodovacím dňom, ktorý je v tretí piatok expiračného mesiaca. Čas expirácie je moment, kedy sa opcia stáva neplatnou a nie je možné ju použiť.   

Čas expirácie si nemýľte s dňom expirácie. Deň expirácie je posledná možnosť, kedy môže investor uplatniť svoje právo na opciu. To znamená, že investor musí prijať upozornenie o uplatnení v daný deň, aby bola opcia efektívna. Zámery držiteľa opcie musia byť známe pred, alebo v deň expirácie.   

Časy expirácie a ich dátumy sa líšia v závislosti od brokera. Časy sa môžu pohybovať od polhodiny až po niekoľko hodín, aby mal broker čas na vyriešenie klientovej požiadavky. Medzi klientom a brokerom dôjde k spoločnej dohode a pravidlám. V konečnom dôsledku má broker čas na to, aby poslal klientovi výzvu. Vtedy sa musí investor vyjadriť, či uplatní právo na opciu.  

Väčšina opcií sa uzavrie ešte pred dátumom expirácie. Je viac dôvodov, prečo opcie nedosiahli svoj čas expirácie. Pravdou ostáva, že väčšina opcií skončí mimo peniaze.

Riziká investovania opcií

Vo svete opcií sa používajú grécke symboly na opis rizika konkrétneho opčného kontraktu. Či už sa jedná o konkrétnu opciu, alebo portfólio. Každá riziková premenná je výsledkom nedokonalého predpokladu, alebo vzťahu opcie s inou podkladovou premennou. Obchodníci používajú rôzne grécke symboly na posúdenie rizika opcií a správu opčných portfólií.

Opcie-riziká

Delta

Delta (Δ) predstavuje mieru zmeny medzi cenou opcie a zmenou ceny podkladového aktíva o 1 americký dolár. Inými slovami, vyjadruje cenovú citlivosť vo vzťahu s cenným papierom. Pri call opciách je Delta v rozmedzí 0 až 1, zatiaľ čo pri put opciách je delta 0 až -1. 

Ak investor nakúpi akciu s deltou 0.5. Keď daný cenný papier vzrastie o jeden americký dolár, cena opcií sa teoretický zvýši o 50 centov. Ak má put opcia deltu v hodnote -0.33 a cena akcií sa zvýši o 1 dolár, cena opcií sa zníži o 33 centov

Delta tiež predstavuje hedžový pomer pre vytvorenie delta-neutrálnej pozície pre obchodníkov s opciami. Ak ste kúpili štandardné call opcie s deltou 0.40, musíte predať 40 podielov, aby ste boli plne hedgovaný. Profit z obchodu sa dá využiť ako zaistenie svojho portfólia.

Menej populárna možnosť, je momentálna pravdepodobnosť, že delta opcie skončia v peniazoch. Napríklad delta call opcia s hodnotou 0.4 má 40% pravdepodobnosť, že skončí v peniazoch

Theta

Theta (Θ) predstavuje pomer zmeny medzi cenou opcie a časom. Poprípade aj časovou citlivosť, ktorú poznáme ako časový rozpad opcie. Theta vyjadruje o koľko sa cena opcie zníži v závislosti od času do expirácie. 

Ak investor vlastní long opcie s theta hodnotou -0.5, cena opcií sa zníži o 50 centov každý deň. Takže po troch dňoch sa teoretický cena opcií zníži o $1.50. Hodnota theta sa zvyšuje, ak sú opcie v peniazoch. Naopak, hodnota sa znižuje ak je opcia mimo peňazí.

Čím je opcia bližšie k expirácií, tým má rýchlejší časový rozpad. Long calls a long puts majú zvyčajne hodnotu Theta negatívnu. Short calls a short puts na druhej strane majú Theta hodnotu pozitívnu. Inštrument, ktorého hodnota nie je erodovaná časom (ako napríklad akcia) má nulovú hodnotu Theta.  

Gamma

Gamma (Γ) vyjadruje hodnotu medzi deltou opcie a cenou podkladového aktíva. Toto sa nazýva cenová citlivosť druhého rádu. Gamma vyjadruje sumu, o ktorú by sa delta zmenila pri pohybe podkladového cenného papiera o 1 dolár. 

Napríklad: Investor kúpi long call opcie spoločnosti Amazon. Opcia má deltu v hodnote 0.5 a gammu v hodnote 0.1. Ak sa cena akcií zvýši, alebo zníži o $1, hodnota delta sa taktiež zmení o 0.1. 

Gamma sa používa na určovanie stability delty opcie. Vyššia hodnota Gammy indikuje, že hodnota Delta sa môže dramatický zmeniť. A to aj pri malých pohyboch v cene podkladu. Hodnota Gammy je vyššia pre opcie, ktoré sú v peniazoch.

Hodnoty Gammy sú vo všeobecnosti tým menšie, čím ďalej je od dátumu expirácie. To znamená, že opcie s dlhšou expiráciou sú menej citlivé na zmeny delta. Čím bližšie je deň expirácie, tým sa hodnota Gammy zvyčajne zvyšuje. Keďže zmeny cien majú väčší vplyv na Gammu.

Obchodníci s opciami majú možnosť hedžovať nielen Deltu, ale aj Gammu, aby boli delta-gamma neutrálny. V takomto prípade ak by sa cena podkladového aktíva zmenila, hodnota delta ostáva bližšie k nule.  

Vega

Vega (V) vyjadruje mieru zmeny medzi hodnotou opcie a implikovanou volatilitou podkladového aktíva. Ide o citlivosť opcie na volatilitu. Vega označuje hodnotu, o ktorú sa zmení cena opcie pri 1 % zmene implikovanej volatility.

Napríklad opcia s hodnotou Vega 0.1 indikujú, že cena opcií sa zmení o 10 centov. To v prípade, ak sa implikovaná volatilita zmení o 1 %. Pretože zvýšená volatilita znamená, že podkladové aktívum s väčšou pravdepodobnosťou zažije extrémne hodnoty. Nárast volatility zvyšuje hodnotu opcií. Vega je na vrchole, ak sú opcie v peniazoch a majú dlhší čas do expiracie. 

V gréckom jazyku neexistuje žiadny symbol vega. Existuje niekoľko teórií, ako sa symbol pripomínajúci symbol nu, dostal do žargónu obchodovania.   

Rho

Rho (p) reprezentuje pomer medzi hodnotou opcií a jedno percentnou zmenou úrokovej sadzby. Týmto meria citlivosť na úrokovú sadzbu. 

Príklad: Vezmi v úvahu call opciu s rho hodnotou 0.05 a cenou 1.25 dolárov. Ak úroková sadzba  vzrastie o 1%, hodnota call opcie vzrastie na 1.30 dolárov. Rho je na vrchole, ak je v peniazoch s dlhšou časovou lehotou.     

Mali by ste obchodovať s opciami?

Opcie ponúkajú alternatívne stratégie pre investorov, ktorí obchodujú s podkladovými cennými papiermi. Existuje množstvo stratégií, ktoré obsahujú kombinácie s opciami, podkladovým aktívom a ďalšími derivátmi. Základné stratégie pre nováčikov obsahujú nákupy call a put opcií. 

Obchodovanie s opciami prináša mnoho výhod. Ako napríklad ochrana proti poklesu a pákové výnosy. Medzi nevýhody patrí platba vopred vo forme prémie. Prvým krokom, ako začať obchodovať s opciami je výber správneho brokera. 

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]